Metoda o sztuce walki VT

Co to jest  Ving Tsun Kuen? W wolnym tłumaczeniu “pięść pięknej wiosny”. Jest to system walki wręcz stworzony na południu Chin na przełomie XVIII i XIX wieku. Głównym atutem są techniki ręczne wykonywane w wysokich pozycjach ciała. VT  zwraca większą uwagę na zręczność w posługiwaniu się technikami, niż na siłę fizyczną. Co nie oznacza, że nie wykorzystuje się warunków fizycznych ciała. VT daje możliwość opanowania sił jakie działają na nasze ręce i ciało. Zwiększenie lub zmniejszenie tej siły, czyli kontroli w ataku i obronie. Szybkość jest połączona z czasem reakcji na ataki i obrony przeciwnika. Zawarte w formach techniki uzupełniają się wzajemnie. Techniki są proste ,wykonywane bez zbędnych ruchów ,po najkrótszych liniach często wykonywane razem(blok i atak). Kopnięcia wykonuje się do wysokości pasa. Wynika to założeń systemu walki VT.
Ciekawe jest to że VT zakłada błąd. Uczy jak wychodzić z sytuacji, gdzie pomimo dobrych intencji, techniki, nastąpiła sytuacja błędna z punktu widzenia dwóch pierwszych form.
Uczy jak zachowywać się w sytuacjach nietypowych. Pokazuje rozwiązania, wyjścia na niektóre sytuacje w walce, w jakich możemy  się znaleźć. VT uczy posługiwania się kijem i parą krótkich mieczy “dao”. Praktyk oprócz zdobywania wiedzy na temat posługiwania się tą bronią ,kształtuje siłę i wytrzymałość potrzebną i niezbędną w czasie prowadzenia walki. To są niektóre ciekawe i interesujące cechy sztuki walki VT. Gdzie najważniejsza jest wiedza wewnętrzna połączona z ciągłą praktyką. Jak mawiał Sikung Wong Shun Leung,
“Ćwicząc każdego dnia stajesz się lepszy …”.